Vietnamobile phủ sóng 3G toàn bộ khu vực Tây Nguyên

Vietnamobile

Ngày 5/8 vừa qua, Vietnamobile đã công bố chính thức phủ sóng 3G tại Lâm Đồng, nâng cao mật độ phủ sóng 3G tốc độ cao của mạng này trên khu vực cả nước. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn bộ khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng đều đã được phủ sóng 3G tốc độ cao của Vietnamobile.

Vietnamobile

Lâm Đồng là tỉnh tiếp theo của khu vực Tây Nguyên được Vietnamoblie chọn làm nơi phủ sóng 3G trên toàn tỉnh sau Đak Lak vào cuối tháng 7/2017. Trước đó, Vietnamobile đã phủ sóng 3G ở một loạt tỉnh trọng điểm phía Bắc như Thái Bình, Hải Phỏng và một số tỉnh trọng điểm của miền Trung. Mặc dù Tây Nguyên là địa bàn có địa hình phức tạp và còn nhiều khó khăn, nhưng với mục tiêu chiến lược được đặt ra, Vietnamobile đã đầu tư lắp đặt nhiều trạm thu phát sóng nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng mạng của hầu hết người dân tại khu vực này. Sự đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật này được xem như sự chia sẻ và đồng hành với Tây Nguyên của Vietnamobile, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế xã hội ở khu vực này.

Sau khi chuyển đổi hình thức đầu tư từ Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC) giữa Hanoi Telecom và Hutchison thành Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamoblie, nhà mạng này đã hoạch định lại chiến lược kinh doanh mới. Theo phát biểu của ông Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hanoi Telecom cho biết, Vietnamobile đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thử thách mới với việc tiến hành cải tổ mạnh mẽ bộ máy quản lý, quyết định đầu tư lớn hơn. Mục tiêu chiến lược của Vietnamoblie đến năm 2020 là duy trì duy trì tăng trưởng 20-30%/năm, phấn đấu đạt trên 15% thị phần viễn thông di động tại Việt Nam. Với việc đầu tư trên 450 triệu đô la Mỹ, Vietnamoblie sẽ đẩy mạnh việc phủ sóng 3G và đạt chỉ tiêu phủ sóng khoảng 90% dân số vào cuối năm 2017.