Những ứng dụng quản lý thời gian tốt nhất Android / iPhone (phần 1)

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng một số người dường như làm rất nhiều việc trong một ngày trong khi thời gian của bạn trôi qua nhanh chóng? Thực tế là do việc quản lý thời gian của bạn.

 Bài viết sau đây mang đến cho bạn ứng dụng Quản lý thời gian tốt nhất trên Android / iPhone 2021, ứng dụng này sẽ quản lý tất cả công việc của bạn và phân chia thời gian cho bạn trong các hoạt động cụ thể.

TimeTune

Timetune là một trong những ứng dụng quản lý thời gian tốt nhất cho Android. Ứng dụng này sẽ tăng năng suất của bạn và thông qua Timetune, bạn có thể làm mọi thứ theo lịch trình của mình và cũng tiết kiệm thời gian.

Timetune giúp làm nhiều việc hơn trong thời gian của bạn và cải thiện thói quen hàng ngày của bạn. Ứng dụng này sẽ giúp bạn quản lý thời gian trên cơ sở thói quen và phù hợp với tất cả những ai coi trọng thời gian của họ. Ứng dụng này cho phép bạn thêm tính linh hoạt cao trong thói quen của mình bằng cách quản lý các thói quen hàng ngày, hàng tuần hoặc theo số ngày lẻ.

Trong ứng dụng này, quy trình sẽ xuất hiện giống như lịch nhưng bạn sẽ không bao giờ cần nhập ngày lịch vì chúng sẽ tự động lặp lại. Nó cũng cho phép bạn thiết kế và gửi các quy trình cho người khác. Cùng với các quy trình, bạn cũng có thể đặt lời nhắc và nhiều hơn nữa.

Focus – Trình quản lý thời gian cho iPhone

Ứng dụng này cũng là một trong những ứng dụng quản lý thời gian tốt nhất trên iPhone. Focus sẽ giúp chuẩn bị lịch trình thuận tiện cho bạn với dòng thời gian và một phần của các chế độ trong ngày. Ứng dụng này sẽ quản lý tất cả các nhiệm vụ của bạn và ưu tiên, phân chia thời gian của bạn cho các hoạt động cụ thể.

Focus – Trình quản lý thời gian cho iPhone