Dấu hiệu bão hoà của thị trường điện thoại di động

Dấu hiệu bão hoà của thị trường điện thoại di động

Dấu hiệu bão hoà của thị trường điện thoại di động

Theo thống kê của Bộ Thông tin & Truyền thông, tính đến hết năm 2018, một số chỉ tiêu phát triển thuộc lĩnh vực viễn thông và internet sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020. Bên cạnh đó, nhiều dấu hiệu cho thấy, thị trường này đang dần bão hoà, chỉ tiêu tỷ lệ thuê bao di động/ dự báo sẽ chỉ đạt khoảng 61 thuê bao/100. Tỷ lệ người dân sử dụng internet ước đạt 60%; tỷ lệ phủ sóng thông tin di động đến trên 99,5% dân số cả nước và duy trì tỷ lệ 100% số xã có máy điện thoại.

Các chỉ tiêu dự tính sẽ đạt kế hoạch trước năm 2020 như tỷ lệ đường dây thuê bao cố định ước đạt 19,9 thuê bao/100 dân; tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định đạt 14 thuê bao/100 dân.

Ngoài những tín hiệu tích cực như trên, một số chỉ tiêu kết quả thực hiện thấp hơn so với dự kiến và dự báo sẽ không đạt mục tiêu gồm: tỷ lệ thuê bao di động ước; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định; tỷ lệ hộ gia đình có truy cập internet,…

Trước sự phát triển không đồng đều như trên, Bộ yêu cầu các cơ quan, ban ngành cần sớm có sự điều chỉnh để các chỉ tiêu phát triển đồng bộ và phù hợp với thực tế.

Một vấn đề khác cần được lưu tâm trong năm qua là hiện tượng tăng nhanh số thuê bao di động do doanh nghiệp di động đã chính thức cung cấp dịch vụ 4G đi cùng việc Bộ chuẩn bị triển khai kế hoạch chuyển đổi mã mạng. Thế nhưng, các nhà mạng đã kịp thời điều chỉnh bằng cách áp dụng chính sách khuyến mại mới lớn hơn cho thuê bao di động trả sau, hay chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao…