Anh: Các cuộc điều tra dân số có thể sử dụng dữ liệu từ điện thoại di động thay vì bảng câu hỏi

Anh: Các cuộc điều tra dân số có thể sử dụng dữ liệu từ điện thoại di động thay vì bảng câu hỏi

Theo đề xuất từ một báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), dữ liệu điện thoại di động có thể được sử dụng thay cho các câu hỏi điều tra dân số trong tương lai.

Anh: Các cuộc điều tra dân số có thể sử dụng dữ liệu từ điện thoại di động thay vì bảng câu hỏi

Thông tin từ điện thoại di động sẽ cho phép ONS theo dõi nơi mọi người sinh sống và làm việc.

ONS đã thử nghiệm ý tưởng này như là một phần của dự án do chính phủ hỗ trợ nhằm xem xét các nguồn dữ liệu khác cho cuộc tổng điều tra dân số.

Báo cáo cho biết đã sử dụng nguồn dữ liệu từ những thuê bao sử dụng mạng Vodafone, thu thập được trong vòng bốn tuần vào tháng Ba và tháng Tư năm 2016 tại ba khu phố ở London.

Báo cáo cho biết, người dùng có thể lựa chọn để dữ liệu của họ không bị xử lý qua nhà mạng.

Cuộc điều tra dân số của Anh, diễn ra mỗi 10 năm, là quá trình đếm số người và các hộ dân cư.

Cuộc điều tra được ONS tiến hành tại nước Anh và xứ Wales. Ở những nơi khác, nó được thực hiện bởi Ủy ban thống kê Quốc gia Scotland và Cơ quan Thống kê và Nghiên cứu Bắc Ireland.

ONS nói đây là “cuộc nghiên cứu sớm” và cho biết rằng bất kỳ ý định sử dụng các dữ liệu nhằm tổng hợp số liệu thống kê chính thức trong tương lai “sẽ gồm việc đánh giá rộng rãi, bao gồm cả tác động về quyền riêng tư”.

Báo cáo này cho biết không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho ONS.

Dòng chảy thuê bao bắt đầu hoặc kết thúc tại các khu South London của Southwark, Croydon và Lambeth đã được phân tích và so sánh với dữ liệu từ cuộc Tổng điều tra năm 2011. Vị trí nhà của cá nhân được dựa vào nơi điện thoại được định vị trong đêm hoặc lúc điện thoại được bật lên vào buổi sáng, trong khi vị trí làm việc được thiết lập ở nơi mà điện thoại được định vị trong giờ làm việc tiêu chuẩn, từ thứ Hai đến thứ Sáu.